Zum Tod von Paweł Adamowicz

Wir trauern um den mutigen Europäer und Demokraten Paweł Adamowicz, der im Januar 2019 ermordet wurde.

Wir haben heute innegehalten.

Im November 2018 haben wir Paweł Adamowicz im Zuge der Innovation in Politics Awards erlebt. Er zählte zu den acht Gewinnern, die für ihren außerordentlichen Einsatz für die Zukunft der Demokratie ausgezeichnet wurden. Ausgewählt wurde er von einer über tausendköpfigen Jury von BürgerInnen für die Kategorie „Menschenrechte“.

Der Mord an Paweł Adamowicz, ein mutiger Europäer und Demokrat, bestürzt uns.

Um an seine lösungsorientierte, progressive und friedfertige Art zu erinnern, zitieren wir einige seiner leidenschaftlichen Worte aus der Rede vom 01.09.2018 in Danzig:

„Darum sagen wir: eine sichere Zukunft kann nur dann gelingen, wenn wir bereits hier und heute Verantwortung übernehmen. Die Mittel des verantwortungsvollen Patriotismus sind Gemeinsamkeiten zu suchen, zu schauen, was verbindet statt trennt – Versöhnung statt Rache! Darum setzen wir uns ein für ein starkes Recht, statt dem Recht des Stärkeren; für Vertrauen statt Hass und für Wahrheit statt Lüge.“ (eigene Übersetzung)


Nasz zespół dziś zamarł.

W listopadzie 2018 r. poznaliśmy Pawła Adamowicza w ramach konkursu Innovation in Politics Awards. Był jednym z ośmiu zwycięzców, uhonorowanych za ich niezwykłe zaangażowanie na rzecz demokracji. Został wybrany przez jury złożone z ponad tysiąca osób w kategorii „Prawa człowieka”.

Zabójstwo Pawła Adamowicza, odważnego Europejczyka i Demokraty, bardzo nas porusza.

Aby upamiętnić jego zorientowany na szukanie rozwiązań, postępowy i pokojowy charakter, przytaczamy kilka cennych słów z wygłoszonego przez niego w Gdańsku, w dniu 1 września 2018 r., przemówienia:

„Dlatego apelujemy: bezpieczną przyszłość można budować tylko na trudnej drodze odpowiedzialności za bieg spraw, tu i teraz. Miarą odpowiedzialnego patriotyzmu jest szukanie tego, co wspólne, co łączy, a nie dzieli, pojednania, a nie odwetu. Dlatego apelujemy o pierwszeństwo w życiu publicznym prawa, a nie siły; zaufania, a nie wrogości; prawdy, a nie kłamstwa”.

teilen: