On the Death of Paweł Adamowicz

We commemorate the brave European and Democrat Paweł Adamowicz, murdered in January 2019.

Our team paused today.

In November 2018, we met Paweł Adamowicz in the course of The Innovation in Politics Awards. He was one of the eight winners honoured for their extraordinary commitment to the future of democracy. He had been selected by a jury of over a thousand people for the category “Human Rights”.

The murder of Paweł Adamowicz, a brave European and Democrat, upsets us.

We quote him from his speech in Gdańsk (September 1, 2018) to commemorate his results-oriented, progressive and peaceful way:

“Therefore, we appeal: a safe future can only be built on a difficult way of responsibility for the course of affairs, here and now. The mean of responsible patriotism is to look for what is common, what unites and does not divide – reconciliation, not revenge! That is why, in public life, we call for priority of law, not strength; trust, not hostility; truth, not lies.” (own translation)


Nasz zespół dziś zamarł.

W listopadzie 2018 r. poznaliśmy Pawła Adamowicza w ramach konkursu Innovation in Politics Awards. Był jednym z ośmiu zwycięzców, uhonorowanych za ich niezwykłe zaangażowanie na rzecz demokracji. Został wybrany przez jury złożone z ponad tysiąca osób w kategorii „Prawa człowieka”.

Zabójstwo Pawła Adamowicza, odważnego Europejczyka i Demokraty, bardzo nas porusza.

Aby upamiętnić jego zorientowany na szukanie rozwiązań, postępowy i pokojowy charakter, przytaczamy kilka cennych słów z wygłoszonego przez niego w Gdańsku, w dniu 1 września 2018 r., przemówienia:

„Dlatego apelujemy: bezpieczną przyszłość można budować tylko na trudnej drodze odpowiedzialności za bieg spraw, tu i teraz. Miarą odpowiedzialnego patriotyzmu jest szukanie tego, co wspólne, co łączy, a nie dzieli, pojednania, a nie odwetu. Dlatego apelujemy o pierwszeństwo w życiu publicznym prawa, a nie siły; zaufania, a nie wrogości; prawdy, a nie kłamstwa”.

share: