Registration // Rejestracja: 2. #EuropeanTownHall Meeting in Warsaw#EuropeanTownHall Meeting in Warsaw. 
Second Polish-German Dialogue: Future of Democracy

#EuropeanTownHall Meeting w Warszawie
Drugie polsko-niemieckie forum dialogu: Przyszłość demokracji


<< WERSJA POLSKA PONIŻEJ >>

 

Thank you for your interest in our event. The final agenda is to be found here.

The conference will take place on 12 February 2018, at the premises of Zielna Conference Center, ul. Zielna 37 in Warsaw.

 

 

 

 *    *    *

Dziękujemy za zainteresowanie naszym wydarzeniem.

Program spotkania znajdą Państwo here.

Konferencja odbędzie się 12 lutego 2018 roku, w Centrum Konferencyjnym Zielna, przy ul. Zielnej 37 w Warszawie.

 

 

 

The event is organized by Das Progressive Zentrum in cooperation with F. Lassalle Centre for Social Thought as part of #DialogueOnEurope project, supported by the Federal Foreign Office.

Wydarzenie jest współorganizowane przez Das Progressive Zentrum wraz z Ośrodkiem Myśli Społecznej im F. Lassalle’a jako część projektu #DialogueOnEurope, wspieranego przez Urząd Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

konf header

Supported by:

Przy wsparciu:

 

fwpn

Maria Skóra


Event Date

12 February 2018